Acadermias allmänna försäljningsvillkor

Tillämplighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor ("Allmänna Försäljningsvillkor") gäller för köpavtal som du som konsument sluter med Acadermia AB, organisationsnummer, 556889-6319 Klubbvägen 9, 13337 Saltsjöbaden

("Acadermia") när du genomför ett köp på [Acadermias webbplats

www.acadermia.se].

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor och prislistan i onlineshopen gäller från och med det datum som anges på Acadermias webbplats och ersätter tidigare av Acadermias publicerade försäljningsvillkor.

 

Ingående av köpavtal

Genom att du slutför sin beställning på Acadermias webbplats accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Ett köpavtal har ingåtts då Acadermia har bekräftat din beställning genom att skicka en skriftlig bekräftelse till den e-postadress som du registrerat. För att genomföra ett köp och på så vis

ingå ett avtal med Acadermia måste du vara 18 år, om du inte har fyllt 18 år krävs målsmans godkännande.

 

Priser och avgifter

Samtliga priser i Prislistan anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna som anges avser endast den biljett/de biljetter som ditt köp gäller. Kostnader kan därför tillkomma beroende exempelvis på ditt val av

betalningssätt. Acadermia äger rätt att ändra Prislistan utan föregående avisering. Mellan Acadermia och dig gäller Prislistan om inget annat särskilt avtalats.

 

Leverans

Normalt levereras dina biljetter inom några minuter. Leveranstiden är en uppskattning och kan variera. Om du inte har fått din leverans inom två timmar, vänligen kontakta oss.

 

Betalning

Acadermia erbjuder följande möjligheter till onlinebetalning:Betalning med kort

Din onlinebetalning med kort är säkrad genom att Acadermia använder betalningstjänster från PayEx (www.payex.se). PayEx system är accepterade av svenska banker och inlösare samt certifierade enligt PCI DSS för att förmedla betaltransaktioner av högsta säkerhetsklass. Kommunikation mellan Acadermia och PayEx krypteras med SSL (Secure Sockets Layer). Att

betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet på din webbläsare.Acadermia har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter. PayEx stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter.

 

Personuppgifter

Acadermia behandlar dina personuppgifter i enlighet med Acadermias integritetspolicy som du godkänner i samband med registrering på Acadermias webbplats. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och att ingen obehörig kommer åt uppgifterna.

 

Erbjudanden

Observera att biljett köpt på internet, antingen på Acadermias webbsida eller på annan webbsida, inte går att kombinera med andra erbjudanden eller rabattkuponger.

 

Ångerrätt

Ett köp kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Förlorad biljett ersätts inte.

 

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk. Det innebär att biljetter inte får inköpas för kommersiell vidareförsäljning, ej heller vidareförsäljas i kommersiellt syfte och ej heller köpas in i eller användas i annat

kommersiellt syfte. Det sistnämnda innebär bland annat att biljetten inte får erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Acadermia. Du får heller inte köpa flera biljetter än vad som är tillåtet för evenemanget ifråga.

 

Köp som strider mot uppsatta villkor

Om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa Allmänna Försäljningsvillkor har Acadermia rätt att makulera dina bokningar eller köp av biljetterna ifråga, och med omedelbar verkan stänga ditt konto till Acadermias onlineshop. Vid makulering av

biljett återbetalas inte erlagt biljettpris.

 

Förbehåll och ansvarsbegränsning

Acadermias förbehåller sig rätten att annullera beställningar som är felaktiga på grund av exempelvis tryckfel eller tekniska problem. Acadermia reserverar sig för och svarar inte för eventuella förseningar och/eller slutförsäljningar.

 

Tvist

Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras vid allmän domstol och i enlighet med svensk rätt.

 

2018-06-17
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.